از چهره موفق مدیریت و سرمایه گذاری چه میدانید؟

درباره مهندس مهدی ورقائی

شاید تا پیش از این نام مهندس مهدی ورقائی تنها برای افرادی که قصد مهاجرت کاری و یا تحصیلی و... داشتند آشنا بود اما این روزها نام ایشان در میان مطالب مدیریت موفق کسب و کار، سرمایه گذاری و کارآفرینی به کرات دیده میشود. رئیس هیئت مدیره الست گروپ نه تنها یک چهره معتبر در حوزه سرمایه گذاری و مدیریت است بلکه حضور ایشان در ورزش، توریست درمانی و کاریابی بین المللی دلیل پیشرفت های بسیاری در این عرصه ها بوده است.

ایشان در کنار مهندس مرتا جوادی، مدیر عامل شرکت الست گروپ گام های موثر و مفیدی در جهت ارتقای سطح کیفی مهاجرت و کاهش دغدغه مندی کسانی که قصد مهاجرت تحصیلی، کاری ، سرمایه گذاری و ... برداشته اند.

about

مهندس مهدی ورقائی

img
image
image
image
مدیـر نمـونه در زمـینه های کـاریابی سرمـایه گذاری و کـارآفرینی در پنجمین اجلاس نشان عالی مدیر سال

از جمله فعالیت ها و سوابق مهندس مهدی ورقائی:

تصویر نویسنده
مهندس مهدی ورقائی

مهندس ورقائی نمونه بارز یک مدیر موفق و با تجربه ، مشاور توانمند و چهره ورزشی ست که در هر عرصه ای تاثیر مثبت گذاشته است.

تصویر نویسنده
نگاهی به

شرکت های تحت مدیریت مهندس ورقائی