سرمایه گذاری، کارآفرینی و مشاوره بین المللی با

مهدی ورقائی

فوق‌لیسانس مدیریت با بیش از 35 سال تجربه مدیریتی
مدیر و موسس بیش از 50 شرکت و 4 هلدینگ بین المللی
کارآفرین نمونه کشور و مشاور بیش از 100 کسب و کار
برگزار کننده ورکشاپ، سیمنار و نمایشگاه های بین‌المللی

سرمایه گذاری، کارآفرینی و مشاوره بین المللی با

مهدی ورقائی

فوق‌لیسانس مدیریت با بیش از 35 سال تجربه مدیریتی
مدیر و موسس بیش از 50 شرکت و 4 هلدینگ بین المللی
کارآفرین نمونه کشور و مشاور بیش از 100 کسب و کار
برگزار کننده ورکشاپ، سیمنار و نمایشگاه های بین‌المللی

0 +
سال تجربه مدیریت
0 +
ورکشاپ آموزشی
0 +
نمایشگاه بین‎‌المللی

درخـــت تجـــربه  مــــن